sci-fitness.pl

Chłodnictwo i klimatyzacja

Firma Clima Line specjalizuje się w doradztwie technicznym, serwisie i projektowaniu różnego rodzaju instalacji, wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnych, gazowych, technologicznych i innych. Chłodnictwo i klimatyzacja to główne branże, w których firma z Katowic wykonuje swoje usługi. Pomiary: hałasu, prędkości przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych, strumieni powietrza na elementach zakańczających, prędkości obrotowej silników wentylatorów i wirników, stężenie dwutlenku i tlenku węgla to tylko niektóre z wykonywanych usług.


Clima-Line
Ks. Bpa. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice
tel. +48 690 953 444

Copyright © sci-fitness.pl 2018