sci-fitness.pl

Jaka substancja niebezpieczna musi mieć kartę charakterystyki?

Propozycja Pro-Perfekt, dostępna na http://properfekt-msds.pl/, obejmuje karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Fachowcy wykonują je profesjonalnie i rzetelnie. Warto podkreślić, że pracownicy Pro-Perfekt wyróżniają się ogromnym doświadczeniem w branży, a także wysokimi kwalifikacjami. Można liczyć na nieodpłatną pomoc w takich kwestiach, jak projektowanie etykiet, wyjaśnianie uwag organów kontrolujących odnośnie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych. Firma zajmuje się także zgłaszaniem kart do Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych.


Pro-Perfekt
Gnieźnieńska 3/20
61-015 Poznań
tel. 662 011 087

Copyright © sci-fitness.pl 2019