sci-fitness.pl

www.imedis.pl

Działalność Centrum Innowacyjnych Systemów Medycznych "Imedis" obejmuje kilka obszarów, o czym więcej na stronie www.imedis.pl. Zespół Centrum tworzą wybitni naukowcy i lekarze. Centrum zajmuje się produkcją, dystrybucją oraz serwisem sprzętu medycznego dla BRT oraz MRT, a także diagnostyki elektroakupunkturowej metodą Volla, diagnostyki metodą wegetatywnego rezonansowego testu diagnostyki segmentarnej BFSGD. Centrum wydaje i sprzedaje specjalistyczne pozycja książkowe z dziedziny elektroakupunktury oraz zaburzeń funkcjonalnych.


Imedis
ul. 3 Maja 22/1
40-097  Katowice
tel. 32 781 80 15

Copyright © sci-fitness.pl 2018